Friday, April 14, 2006

kisah aku yang aku highlight

  1. Kalau anda dilahirkan pada 1Hb, 10Hb, 19Hb,28Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.1
  2. Kalau anda dilahirkan pada 2Hb, 11Hb, 20Hb,29Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.2
  3. Kalau anda dilahirkan pada 3Hb, 12Hb, 21Hb,30Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.3
  4. Kalau anda dilahirkan pada 4Hb, 13Hb, 22Hb,31Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.4
  5. Kalau anda dilahirkan pada 5Hb, 14Hb, 23Hbdalam mana-mana bulan, anda adalah no.5
  6. Kalau anda dilahirkan pada 6Hb, 15Hb, 24Hbdalam mana-mana bulan, anda adalah no.6
  7. Kalau anda dilahirkan pada 7Hb, 16Hb, 25Hbdalam mana-mana bulan, anda adalah no.7
  8. Kalau anda dilahirkan pada 8Hb, 17Hb, 26Hbdalam mana-mana bulan, anda adalah no.8
  9. Kalau anda dilahirkan pada 9Hb, 18Hb, 27Hbdalam mana-mana bulan, anda adalah no.9

no.1

Anda sangat cerdik, jujur, lucu, degil, rajin, terus-terang, cemburu dalam asas pertandingan, baikhati, peramah dan autoriti. Anda ingin mendahuluidalam apa jua keadaan. Anda seorang yangberdikari, berkeyakinan dan tidak pernah berada dibawah pimpinan orang lain. Anda akan bercintadalam usia yang muda tapi akan berkahwin padausia yang matang. Anda tidak suka akan orangyang bertentangan pendapat dengan anda. Malahanda juga menyimpan dendam dengan orang yangbersalah dengan anda. Anda seorang yang kuatbelanja. Pada masa hadapan anda adalahprofessional dalam kerjaya yang anda ceburi.Namun terdapat juga orang yang kecil hati denganpencapaian anda. Anda mempunyai keluarga yangbahagia. Pasangan ideal anda adalah no.4, 6, 8.

no2

Tak kira apa pun, anda akan disukai oleh semuaorang kerana anda berperanankan Bulan dansemua orang suka akan bulan. Em...bagus! Andasuka bermimpi siang. Anda kurang berkeyakinanterhadap diri sendiri. Jadi and perlu membuatperubahan ke atas hidup anda. Anda adalahseorang yang sukar diramal kerana anda membuatperubahan berdasarkan masa dan keadaan. Andajuga seorang yang mementingkan diri sendiri tetapiand mempunyai bakat dalam muzikal, seni dankomunikasi lisan. Sikap anda seperti bulan yangdatang keredupan dan pudar jadi semua orangboleh mengetahui perubahan anda. Anda bolehmenjadi Mahatma Gandhi yang kedua kerana cintaakan keamanan. Anda juga seorang yangbertanggungjawab dalam keluarga. Pasangan idealanda adalah no.2, 5, 9.

no.3----

Anda adalah seorang yang berhati keras,pentingkan diri sendiri, kuat agama dan sukauntuk mempertingkatkan kehidupan sendiri. Andamempunyai masalah keluarga dan anda dapatmengharungi dengan kesabaran anda. Andasangat pandai bercakap, wajah yang cantik, jadike mana saja anda pergi anda akan dapat apayang anda inginkan. Daripada hari lahir anda, andaperlu berkerja keras untuk berjaya. Anda jugaseorang yang menghormati orang yang lebih tuadaripada anda. Bukannya senang nak menjalinkanhubungan sama ada percintaan, kekeluargaanatau persahabatan. Sekiranya anda suka akansikap seseorang itu, maka hubungan itu akanberpanjangan. Anda suka akan kebebasan,pencipta di mana ada anda akan membawaharapan, kegembiraan dan keceriaan ke dunia ini.Pasangan ideal anda adalah no.6, 9.

no.4----

Anda adalah seorang yang amat degil dan rajin.Mungkin anda akan menjauhkan orang laindaripada anda kerana kata-kata anda. Andaseorang yang bertimbang rasa akan masalahorang lain. Anda berbakat dalam penyelidikan danseni. Anda akan membantu ahli keluarga ataukawan-kawan yang menghadapi masalah tanpaberfikir panjang. Anda kena berhati-hati denganorang sekeliling anda kerana mereka mungkinakan mempergunakan anda. Kawan-kawan andaakan menghabiskan masa dan wang ringgit andadan selepas itu menjauhi daripada anda apabilaanda dah tak ada nilai buat mereka lagi. Walaubagaimanapun anda tetap seorang yang sabar dantegas. Pasangan ideal anda adalah no.1, 8.

no.5----

Anda sangat popular dalam komuniti. Anda bolehmenyelesaikan sesuatu perkara hanya secaralisan. Anda mempunyai akal fikiran dalammenjalani perniagaan. Namun anda terlalu terburu-buru. Anda adalah seorang yang humor dikalangan kawan-kawan dan ahli keluarga. Kawan-kawan dan ahli keluarga anda juga akan mintabantuan anda apabila mereka memerlukanbantuan. Anda bukan seorang yang setia dalamhubungan percintaan. Anda suka perubahan dankebebasan. Anda mempunyai ciri-ciri seorangpengembara dan ahli silap mata. Andamempelajari hidup melalui pengalaman. Pasanganideal anda adalah no.1 , 2, 9.

no.6----Anda dilahirkan untuk menikmati hidup ini. Andatidak pedulikan apa-apa perkara dan hanya inginberseronok dalam hidup anda saja. Anda sangatpandai dalam pelajaran dan pengurusanperniagaan. Anda seorang genius, baik hati (tapihanya orang yang beranggapan anda orang baik),mempunyai paras rupa yang cantik atau kacak.Semua benda yang baik akan datang pada anda.Anda mengambil berat ke atas ahli keluarga dankawan-kawan anda. Pada pandangan mereka,anda adalah seorang yang murah hati, peramah,adil saksama dan mempunyai penilaian yangtajam. Pasangan ideal anda adalah no.1, 3, 9.

no.7----

Anda mempunyai daya tarikan kepada sesiapasaja. Anda adalah seorang yang realistik, yakin,gembira dan merupakan seorang yang geniusdalam bidang pendidikan, muzik, seni dannyanyian. Anda mempunyai masalah sikap iaitupanas baran. Namun demikian, anda banyakmelakukan pengorbanan untuk keluarga. Andameletakkan keluarga di tempat yang amat tinggisekali sehingga kadang-kadang mengabaikankebahagian diri sendiri. Anda telah dilahirkan untukmemberi sumbangan kepada dunia ini. Jadi andaseorang yang bagus dan seorang yang amatgembira. Pasangan ideal anda adalah no.2.

no.8----

Anda mempunyai personaliti yang sangat kuat jaditak ada orang yang memahami anda. Kepakarananda hanyalah menuding jari pada sesuatu benda.Anda juga mengalami pelbagai dugaan dalamhidup. Semua masalah ini telah menjadikan andalebih kuat dan tabah. Anda memperjuangkankeadilan. Kebanyakan masa anda telah dihabiskanbersama-sama dengan kawan-kawan. Andaseorang yang disiplin dalam hidup, tidak putus asadan berani. Faktor-faktor ini telah membawa andake puncak kejayaan. Anda juga adalah seorangahli pasukan, keluarga dan pejuang yang sangatbagus. Pasangan ideal anda adalah no.1, 4.

no.9----

Anda adalah seorang yang sangat tabah dari segifizikal dan juga mental. Anda mempunyai penilaianyang sangat tajam. Anda juga adalah seorangyang sangat dihormati dalam komuniti. Andaadalah orang yang boleh menerima cabaran danberjaya dalam apa jua yang anda buat. Pada usiayang muda anda selalu bertentangan dengan ibubapa anda. Tapi apabila usia anda telah semakinmeningkat anda adalah seorang anak yang taatdan hormati mereka. Anda sesuai menceburi bigankejuruteraan atau perbankan kerana orang lainpercaya dan yakin akan anda. Anda merupakanmodel teladan kepada orang lain. Pasangan idealanda adalah no. 3, 5, 6.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home